SVCLB.run

30K

4321
(y) Route: Đường chạy đẹp như xưa nhưng có thêm tia nắng sớm, cái bình minh bên ruộng lúa chín.
Đến hẹn lại lên, ngày mai 18/6 để chuẩn bị cho 1 cú Marathon tháng 7 thì SVCLB sẽ chạy 1 buổi 30km.
Còn 4321 là:
(y) 4 : bắt đầu từ 4am cho cự ly 30km
(y) 3 : là 30km
(y) 21: là 21km hoặc ít hơn thì bắt đầu từ 5:30am
(y) SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC RUNNER LÀ VINH DỰ CỦA SVCLB <3
svclb

Link Facebook

30K