SVCLB.run

THỂ DỤC THỂ THAO VÀ PHỤC HỒI

Đoạn video ngắn 2 phút bên dưới giải thích rõ quá trình hư hại cơ do luyện tập thể dục thể thao nói chung (chứ không riêng chạy bộ) và cách các cơ được sửa chữa và tái tạo. Giải thích rất khoa học ở góc độ vi mô.