SVCLB.run

Thử thách +5

Một thử thách đến với tôi thật là vô tình và đầy bất ngờ. Một thử thách không có sự chuẩn bị trước.


BÀI TẬP CHẠY NHANH

Đành rằng chạy chậm sẽ giúp chúng ta dần dà chạy nhanh hơn, nhưng cũng cần phải hiểu rõ rằng lúc nào cũng chạy chậm sẽ không cải thiện tốc độ, đôi khi chúng ta cũng cần phải chạy nhanh để cho cơ thể quen với tốc độ và biết thế nào là chạy nhanh; các sợi cơ co bóp nhanh cần phải hoạt động để khỏi quên là có ngày chúng sẽ phải ra chiến trường. Câu hỏi đặt ra là tỉ lệ chạy chậm trên chạy nhanh là bao nhiêu?