SVCLB.run

It's time for some intervals!

(-: NGÀY MAI, GIỜ LÀNH THÁNG TỐT ĐỂ ...SANG SVCLB!

(y) Sau 3-4 tuần chạy dài, tuần này SVCLB đổi sang món mới. Không giống như chạy relay lần trước, anh chị em runner báo là dài quá, gì mà tận 1,1km cho một lần tăng tốc.

(y) Rút kinh nghiệm, lần này svclb tổ chức chạy Interval .....dài hơn, 4,3km (một vòng) cho chạy khởi động, 8,6km cho interval =)) tổng 12,9km.
Nghe thì rất "hổ báo" cơ mà ai sang svclb CŨNG YÊU vì chạy rất từ tốn, nhẹ nhàng.

(y) Vẫn gốc cây quen là Vincom Center - Vinhomes Riverside, Vẫn giờ con gà gáy 5.30am, thứ7 quen thuộc 25.6

MONG LẮM CÁC RUNNER SANG GIAO LƯU CHỈ BẢO!
svclb

Link Facebook

It's time for some intervals!